Preguntes freqüents

A partir de quina edat es pot fer el tractament?

Tot i que l'oïda no està completament madura fins als 10 anys d'edat, el mètode SENA pot actuar a partir dels 4 anys, respectant la maduració de l'oïda del pacient.

Fins a quina edat s'obtenen resultats amb el mètode SENA?

No hi ha límit d'edat. El mètode SENA està obtenint molt bons resultats en quansevol edat, millorant la pèrdua auditiva i l'estat d'ànim, fins i tot en les persones de la tercera edat amb greus pèrdues auditives.

En quant de temps es noten les millores?

En alguns casos les millores són instantànies, en altres casos, com per exemple nens amb TDA, en dues setmanes.

A quina edan s'obtenen els millors resultats?

El mètode SENA és efectiu a qualsevol edat.

Pot presentar algun perill?

No presenta cap perill ni efectes secundaris.

És compatible amb qualsevol altra teràpia?

Sí. El mètode SENA facilita que altres professionals puguin treballar millor i amb més èxit. Per exemple, si un nen pronuncia malament la lletra "r", és perquè no la sent bé. El mètode SENA li millorarà l'audició, sentirà correctament el so "r" i facilitarà l'èxit del logopeda.

Quin és el cost total del mètode SENA i què inclou?

La primera visita té un cost de 60,00 € i inclou la sessió informativa i la primera audiometria. El cost del tractament és de 400,00 € i inclou les 10 sessions de 45 minuts i 3 audiometries (meitat del tractament, final del tractament i als 4 mesos).

Per a més informació